Julkaistu: 07.06.2017 00.00

Valmennuslinja

Valmennuslinja

Seuran valmennuslinja ohjaa seuran valmennustoimintaa kaikilla tasoilla ja tukee pelaajan ikävaiheittaista etenemistä Hirvipolulla. Sen ensisijainen tehtävä on määritellä painopisteet ja tavoitteet lasten ja nuorten valmennuksessa. Valmennuslinjan ensimmäinen versio on nähtävillä tällä sivulla. Valmennuslinjaa syvennetään, tarkennetaan ja kehitetään jatkuvasti ja kokonaan uusi seuran valmennuslinja otetaan käyttöön toukokuussa 2019.

A-B-juniorit (16-20v.) painopisteet ja tavoitteet

Kasvatukselliset tavoitteet:

 • Elämänhallinta
 • Sosiaalinen kanssakäyminen
 • Tavoitteellisuus, vastuunotto

Fyysisen harjoittelun tavoitteet:

 • Taito: aktiivinen/passiivinen liikkuvuus, kehonhallinta: painottaen lantionseudun ja alavartalon toiminnallisuutta; lantio-polvi-nilkka -linjaukset.
 • Voima: lisäpainoilla ja vastuskumeilla harjoittelu; kesto-, maksimi-, nopeusvoimaharjoittelu – oikea-oppisesti rytmittäen kaudelle. Oikeiden nostotekniikoiden opettelu. Keskivartalon kehittäminen monipuolisesti läpikauden. Oikeiden nostotekniikoiden opettelu: kepistä vastukseen. Hypyt: loikat, kinkat ja alastulo – kimmoisuuden kehittäminen.
 • Nopeus: suunnanmuutosharjoittelu monipuolisesti: kiihdyttäminen – jarruttaminen ja suunnanmuutos.
 • Kestävyys: peruskestävyys, hapollinen nopeuskestävyys, palauttava harjoittelu
 • Herkkyyskaudet huomioitava (harmaalla painotettuna)


Lantion alue on vamma-altein kasvun lopulla.

Kasvuvaiheen lopussa todennäköisimmät jänteiden kiinnityskohtien rasitusvaivat keskittyvät lantion alueelle, jonne kiinnittyy suuria ja voimakkaita lihaksia, kuten reiden etu- ja takapuolen lihakset, lonkan koukistaja ja selän ojentajat. Kyseiset alueet ovat herkimmillään 13–18-vuoden iässä, mutta on mahdollista, että esimerkiksi istuinkyhmyn seutu lujittuu ja luutuu lopullisesti vasta 25-vuotiaana.

Lajitekniset taidot

 • Pelirohkeus, pelinopeus,yhden kosketuksen suoritukset
 • Liikkeestä liikkeeseen pelaaminen,syötä-liiku -pelaaminen
 • Omien vahvuuksien kautta pelaaminen, vahvuuksien ja heikkouksien tiedostaminen (pelaaja-arvioinnit pelaaja-valmentaja)

Lajitaktiset taidot

 • Pelitilanneroolien hallinta, pelivalmius ja kehonkieli
 • Kokonaisvaltainen viisikkopeli ja erikoistilanneosaaminen
 • Pelivalmius ja kehonkieli
 • Henkilökohtaisen taktiikan hallinta

Lajiharjoittelu

 • Viisikkotaktinen harjoittelu
 • Erikoistilanneharjoittelu
 • Kaikki harjoitteet pelitavasta
 • Pelaamisen kautta oppiminen
 • Taitoharjoittelun ylläpitäminen

C-D1-juniorit (13-16v.) painopisteet ja tavoitteet

Kasvatukselliset tavoitteet:

 • Itseluottamuksen ja itsetunnon tukeminen: fyysinen muutos käynnissä
 • Urheilullisuuden korostaminen: harjoittelu/lepo/ravinto
 • Kilpailullisuuteen valmistautuminen, tavoitteellisuus: valintavaihetta

Fyysisen harjoittelun tavoitteet:

 • Taito: aktiivinen/passiivinen liikkuvuus, kehonhallinta: venyttely kasvaville lihaksille, taitavuus edelleen tärkein elementti.
 • Voima: keveyt lisäpainot / vastuskumeilla harjoittelu: kesto-, perus-, nopeusvoimaharjoittelu. Keskivartalo edelleen keskiössä. Oikeiden nostotekniikoiden opettelu: kepistä vastukseen. Hypyt: loikat, kinkat: loikkatekniikan, hyppyjen ja alastulon opettelu
 • Nopeus: suunnanmuutosharjoittelu, juoksutekniikka ja hermotus. Keskiössä kiihdyttäminen – jarruttaminen ja suunnanmuutos (tekniikat).
 • Kestävyys: peruskestävyys, hapollinen nopeuskestävyys, palauttava harjoittelu
 • Herkkyyskaudet huomioitava (harmaalla painotettuna)

herkkyskaudet salibandy

Polven seutu oireilee murrosiässä.

Murrosiän kynnyksellä olevilla ja juuri sen ylittäneillä on suurin todennäköisyys saada lihasten kiinnityskohdan oireita polven seutuun. Etenkin sääriluun kyhmyyn kiinnittyvä nelipäinen reisilihas kuormittaa voimakkaasti kiinnitysaluettaan. Jos kiinnitysalue kipeytyy, turpoaa ja siihen nousee selkeä kyhmy, tilannetta kutsutaan Osgood-Schlatterin -taudiksi. Sen esiintymishuippu ajoittuu 10–14 ikävuoden väliin. Vastaavasti lumpiojänteen yläkiinnityskohta polvilumpion alakärjessä on herkimmillään apofysiitille 10–16-vuotiaana.

Lajitekniset taidot

 • Pelirohkeus, pelinopeus,yhden kosketuksen suoritukset
 • Liikkeestä liikkeeseen pelaaminen,syötä-liiku -pelaaminen
 • Kamppailupelaaminen

Lajitaktiset taidot

 • Pelitilanneroolien opettelu, kolmioajattelu: jatkumoiden synnyttäminen/ymmärtäminen
 • Pelivalmius ja kehonkieli
 • Pallottomana pelitilanneroolin pelin ymmärtäminen

Lajiharjoittelu

 • Reagointipeli: pelitilanneroolista toiseen siirtyminen - ennakointi ja pelinluku, pallottomat roolit korostetusti
 • Vaaditaan liikettä ja liikettä, pelin jatkumoita - oikeat toistot drilleissä, peleissä, kamppailuissa, syötä-liiku -toistomäärä
 • Laukominen suoraan syötöstä ja eri asennoista
 • Syöttäminen eri etäisyyksillä ja suoraan syötöstä liikkeessä - liikkeeseen

D2-E-juniorit (10-13v.) painopisteet ja tavoitteet

Kasvatukselliset tavoitteet:

 • Tavoitteellisuuden ja lajiin panostamisen herättäminen
 • Joukkueessa toimiminen yhdessä sovittujen sääntöjen mukaan
 • Omatoimiseen harjoitteluun kannustaminen

Fyysisen harjoittelun tavoitteet:

 • Alku- ja loppuverryttelyt ja venyttelyt (opettelu - säännöllisyys)
 • Taito: Liiketaito-, tasapaino- ja koordinaatioharjoittelu keskiössä
 • Voima: lihaskestävyys ja kehonhallinta. Keskivartalo keskiössä. Vastusharjoittelu ja oman kehon painoilla harjoittelu (turvallisuus). Hypyt: loikat, kinkat: loikkatekniikan, hyppyjen ja alastulon opettelu
 • Nopeus: liikkuminen monipuolisesti eri suuntiin ja hermotus. Keskiössä kiihdyttäminen – jarruttaminen (tekniikat).
 • Kestävyys: eri pelien ja monipuolisen liikunnan kautta
 • Herkkyyskaudet huomioitava (harmaalla painotettuna)

Herkkyyskausi

Jalkaterä herkin rasitukselle ennen murrosikää.

Nuorimmilla urheilijoilla kipukohtana on useimmiten jalkaterä ja kantapää. Tämän alueen apofysiittien todennäköisin ilmeneminen sijoittuu esimurrosikään, ikävuosille 7–13. Voimakkain tälle alueelle vaikuttava kokonaisuus ovat pohjelihakset, jotka kiinnittyvät akillesjänteen välityksellä kantaluuhun.

Lajitekniset taidot

 • Pallollinen hyökkääjä keskiössä
 • Perustaitojen syventäminen ja monipuolistaminen: laukauksen, pallonhallinnan ja syötön opettaminen eri asennoissa ja tilanteissa
 • Syöttöpelin korostaminen ja opettaminen

Lajitaktiset taidot

 • Pelivalintojen tekemisen opettaminen
 • Perustilannepelaaminen
 • Viisikkopelin pelipaikkojen, sekä roolien opettelu ja ymmärtäminen

Lajiharjoittelu

 • Tehokkaan tunnin rakentaminen: Pallokosketukset, koko ryhmä koko ajan tekemässä
 • Toistomäärä ja liike joka harjoituksessa niin ylös kuin mahdollista
 • Peliasennossa katseen irrottaminen pallosta
 • Laukominen suoraan syötöstä ja eri asennoista
 • Syöttäminen eri etäisyyksillä ja suoraan syötöstä, liike syötön jälkeen
Seuran uusimmat