Hankkeet

Hankkeet

JyPK ja Happee yhteistyössä panostavat lasten liikunnallisten perusvalmiuksien parantamiseen ja liikuntamäärän lisäämiseen uudella hankkeella.

lasten liikunta happee

Hanke:
Lasten liikunnallisten perusvalmiuksien parantaminen ja liikuntamäärän lisääminen valmennuksen suunnitelmallisuutta ja valmentajien osaamista kehittämällä. Opetus- ja kulttuuriministeriön hyväksymä hanke.

Hankkeen tausta:
Jalkapallo ja salibandy ovat suosituimpia urheiluseuroissa toteutettavia lasten ja nuorten harrastusmuotoja Suomessa. Tällä hankkeella pyritään kehittämään yhteistyössä näiden kahden eri urheilulajin seurojen välillä lasten ja nuorten perusliikunnallisten taitojen harjoittamista osana seurojen harrastustoiminnan järjestämistä. Hankkeen päätavoitteena on monipuolistaa lajiharjoittelun ohella toteutettavaa yleisliikunnallista harjoittelua siten, että lapset ja nuoret voisivat harrastaa monipuolisesti kehittävää ja motivoivaa liikuntaa omalla lähialueellaan sekä pitää harrastamisen kustannukset muuttumattomana.
Sekä Jyväskylän Pallokerho (jalkapallo naiset) että Happee (salibandy miehet) ovat aikuisten tasolla pääsarjaseuroja lajeissaan ja molemmilla on selkeät kilpailulliset tavoitteet aikuisten tasolla. Tämän lisäksi kumpikin seura on mahdollistaa kilpaurheilun lisäksi lajin harrastamisen monella eri tasolla, myös ilman kilpailullisia tavoitteita. Lasten (alle 12v.) ja osittain myös nuorten toimintaan on mahdollista päästä mukaan myös ilman aikaisempaa lajin harrastamista.
Molemmissa seuroissa on toimihenkilöitä, joilla on vastuu lasten ja nuorten joukkueiden toiminnasta ja toiminnan sisällöistä. Tämä takaa että hankkeessa syntyvä uusi toimintatapa jää käyttöön seuroissa myös hankkeen päätyttyä.


Toimintasuunnitelma:

1. Jyväskylän Pallokerholle (ja sen yhteistyöseuroille) sekä Happeelle laaditaan lasten fyysisen harjoittelun valmennuksen linjaukset, joissa ohjeistetaan liikunnallisten perusvalmiuksien harjoittelu ikäryhmittäin.
a) Jokaisessa ikäryhmässä määritellään harjoittelun sisällöt, painopisteet ja tavoitteet, joita fyysisessä harjoittelussa valmentajien tulee huomioida.
b) jokaiselle ikäryhmälle tehdään oma opas jossa on kuvattuna keskeiset sisällöt ja toimintatavat sekä harjoitteet tekstein ja kuvin esitettynä (pdf).
c) jokaiselle ikäryhmälle määritellään testit ohjeistuksineen sekä liitetään testeihin ns. korjaavat liikkeet tai kehittävät liikkeet/liikemallit, jotka kuvataan myös videolle havainnollistamisen helpottamiseksi.
2. Seurojen toimintamallia uudistetaan niin että jokaisella juniorijoukkueella on valmennusryhmässä fysiikkavalmennuksesta vastaava henkilö, jolta edellytetään perehtymistä fyysisen valmennuksen linjauksiin ja ohjeistuksiin sekä osallistumista näitä koskeviin koulutuksiin.

3. Seurojen valmennuksesta vastaavat henkilöt osallistuvat linjan valmisteluun ja sitoutuvat hankkeen päätyttyä:
a) perehdyttämään joukkueiden vastuuhenkilöt linjan mukaiseen toimintaan
b) huolehtimaan että testitulokset dokumentoidaan ja niitä seurataan.
c) Seuraamaan suunnitelmallisesti liikunta- ja rasitusvammojen määrää seuran juniorijoukkueissa.

Hankkeen aikataulu: 5/2017 - 12/2018

Lisätietoja: Valmennuspäällikkö Tero Kotilainen, p. 045-139 4100, tero.kotilainen@happee.fi


   
Lisää uutisia
A -juniorit -99-01
«  Syyskuu   »
Kategoriat